شروع به کار فرش قرن از سال 1378 با فعالیت آقای ایمان اسراری در صنف فرش ماشینی که در آن زمان با تحول در صنعت تولید فرش ماشینی بود شکل گرفت که در سال 1384 با ایده اینکه باید برند سازی شکل بگیرد و با مطالعه و تحقیق در این علم شروع به برند سازی با نام فرش قرن نموده و با اعتقاد به علم تیم سازی با گروهی از فعالان صنعت نساجی شروع به فعالیت نمود تا اینکه شرکت فرش قرن به مرحله تولید هم رسید.
در حال حاضر دارای کارخانه تولید فرش ماشینی با ظرفیت ماهانه 10000 متر مربع با دستگاه های پیشرفته روز در حال تولید است و با افتتاح کارگاه تولید فرش دستباف با 55 دستگاه تولید فرش دستی شروع بکار نموده است. شرکت فرش قرن با توکل به خدا و با در نظر گرفتن نوآوری هدف صادرات فرش دستباف را در ذهن می پروراند که این امر خطیر بزودی به انجام میرسد.